MS609-0084 : Deposition - Raimund AlamanMS609-0084 : Déposition - Raimund Alaman

contact/reportcontacter / signaler

Latin (interpretive)

view diplomatic edition

Item. Anno et die quo supra.1Raimundus Aleman testis iuratus dixit quod vidit Bertrandum Marti et socium suum in domo Willelmi Vital . Et vidit ibi cum eis Gualhardum Amielh, avunculum ipsium testis ; Raimundum Amielh fratrem dicti Guallardi; R. B.; et ipsum Willelmum Vitalis et uxor dicti Willelmi Vitalis. Et ipse testis et omnes alii adoraverunt ibi dictos heretico ter flexis genibus, dicendo, “Benedicite boni homines, orate Deum pro nobis”. Et sunt XIIII anni vel circa.

Item. Vidit in domo Bernardi Brus et Petri Brus, fratrum, Poncium Bolbena et socium suus, hereticos. Et vidit ibi ipsum Poncium Brus et Bernardum Brus et Riosen Bruna, sororem dicti Petri Brus. Et omnes excepto dicto testis adoraverunt ibi dictos hereticos. Et sunt XX anni vel circa.

Item. Vidit in domo Bernardi Cap de Porc Iohannem Cambiaire et socios suum usque ad VIII hereticos, et vidit ibi cum eis hereticis Bernardum del Mas, Iordanum del Mas fratres, Gualhardum Amielh, Raimundum Amielh, Petrum Guauta seniorem, Willelmum Vitalis, Bernardum Cogota, P. W. Garnerium et Willelmum Garnerium filium dicti Garnerii et plures alios de quibus non recolit. Et tunc dicti heretici fecerunt appareilhamentum suum, et ipse testis et omnes alii adoraverunt ibi dictos hereticos et audierunt predictos hereticos. Et in crastinum dicti heretici recesserunt equites, et ipse testis et Raimundus Amielh associaverunt eos usque extra villam, et tunc Estolt de Rochavila et Arnaldus dels Cassers receperunt dictos hereticos et recesserunt cum dictos hereticos. Et sunt XII anni vel circa.

Item. Dixit quod vidit apud Falgairag in Charamanhes plures hereticos exeuntes de nemore et intrantes domum Austorgua, uxorem Petri de Resengas . Et dicta Austorgua faciebat panem de coqui dictis hereticis, et heretici colligebant bladum ipsius Austorgue. Sed non adoravit nec vidit adorare nec fuit loqutus cum eis. Et sunt V anni vel circa.

Item. Dixit quod vidit apud Cargodas in domo Bertrandi Aleman Raimundum Fort et socium suum, hereticos. Et vidit ibi ipsum Bertrandum Alaman et Austorgam, uxorem Petri de Resengas. Et tunc Bertrandus Alaman et dicta Austorga clauserunt hostium camere et dixerunt ipsi testi quod adoraret hereticos, et compulerunt ipsum adorare predictos hereticos, et ipsi adoraverunt eos similiter.  Et sunt V anni vel circa.

Item. Dixit vidit Arnaldum de Vila Pencha et Bernardum de Sant Esteve hereticos intrantes domum Arnaldi de Resenge . Et sunt XX anni vel circa.

Item. Dixit quod vidit duas hereticas nomina quorum ignorat filantes ante hostium Ysarni  Matfre , et vidit ibi cum dictos hereticos Camonam, uxorem dicti Ysarni . Et fuit eodem tempore.

Predictos hereticos credidit esse bonos homines et [F°6r]  habere bonam fidem et esse amicos Dei et posse salvari per ipsos licet sciret quod Ecclesia persequeretur eos. Et audivit eos dicentes  errores de visibilibus, quod Deus non fecerat ea, et quod hostia sacrata non erat corpus Christi, et quod baptismus et matrimonium non valebant ad salutem, et quod corpora mortuorum non resurgent, et ipse credebat tunc sicut ipsi dicebant. Et sunt XX anni quod primo credidit hereticos esse bonossed non credidit X anni sunt, licet ad instanciam Bertrandi Alamandi et Austorgue, uxorem Petri de Resengas, adoraverunt eas ad V anni citra.Predicta fuit confessa fratri Ferrario apud Limos.

In domo Florencie  vidit Poncium Peti et socium suum, hereticos. Et vidit ibi Petrum Bru et Bernardum Bru fratres et Petrum Faure, et omnes adoraverunt eos, ipse testis  excepto.

Dixit etiam quod ipse testis et Willelmus de Manso iunior et Bertrandus de Quiders et Moreta et Petrus Gauta iunior intraverunt domum prioris de Manso cum cultellis et lapidibus in gremio et furati fuerunt duos roncinos. Et si monachus vel aliquis exiret condixerant quod interficerent eum. Et sunt X anni vel circa. Et abiuravit heresim et iuravit et cetera. Testes predicti.

Dixit etiam quod ipse testis non interfuit morti inquisitorum nec scivit, sed in crastinum scivit apud Falgairag et audivit Austorgam, uxorem Petri de Resengas dicentem “Totum est liberatum et estor”. Et vir ipsius dixit “Totum est mort”. Testes: predicti.

EnglishAnglais

Item. Year and day as above. The sworn witness Raimund Alaman said that he saw Bertrand Marti and his companions in the house of Guilhem Vidal, and he saw there with him the witness' uncle Guallard Amelh, Raimund Amelh, brother of the aforesaid, R.B., and Guilhem Vitalis himself and his wife. The witness and all others adored the said heretics there bending at the knee three times, saying, "Bless us, good men, pray to God for us." This was about 14 years ago.

Item. The witness saw Pons Bolvena and his companions, heretics, in the house of Bernard Bru and his brother Peire Bru, and he saw there Peire Bru and Bernard Bru, and the sister of Peire Bru, Riosen Bru. All except said witness adored the aforesaid heretics. This was about 20 years ago.

Item. The witness saw Johan Cambiaire and companions, up to 8 heretics, in the house of Bernard Cap-de-Porc, and he saw thee with them, the heretics, Bernard del Mas, his brother Jordan del Mas, Gualhard Amehl, Raimund Amelh, Peire Gauta senior, Guilhem Vitalis, Bernard Cogota, P. W. Garnier, Guilhem Garnier son of said Garnier, and many others besides whom he did not recall. Then the aforementioned heretics performed their apparelhamen, and the witness and all others adored the aforesaid heretics there and listened to the preaching of the heretics. The next day the aforesaid heretics left on horses, the witness and Raimund Amielh accompanying them outside the village and then Estolt de Rochavila and Arnald dels Cassers received said heretics and left with said heretics. This was about 12 years ago.

Item. The witness said that he saw at Falgayrac many heretics come out of the forest and enter the house of Austorga, wife of Peire de Rosengue, and the aforesaid Austorga made bread for the aforesaid heretics, and they harvested Austorgue's wheat, but the witness did not adore, nor them adore, nor did the witness speak with them. This was about 5 years ago.

Item. The witness said that he saw Raimund Fort and his companions, heretics, in Bertrand Alaman's house in Caragoudes, and saw there Bertrand Alaman himself and Austorga, wife of Peire de Rosengue, and then Bertrand Alaman and the aforementioned Austorga shut the door and told the witness to adore the heretics, and compelled the witness to adore the aforesaid heretics, and they adored them at the same time. This was about 5 years ago.

Item. The witness said they saw Arnald de Pencha and Bernard de Saint-Stephan, heretics, going into the house of Arnald de Rosengue. This was about 20 years ago.

Item. The witness said that they saw two heretics whose names she did not know spinning in front of the house of Ysarn Matfre, and the witness saw there with said heretics Camona the wife of said Ysarn. This was the same time as above.

The witness believed the heretics to be good men and to have good faith and were friends of God and could be saved through them, although he knew the Church persecuted them. The witness heard errors about visible things, that God did not make them, and that the holy host was not the body of Christ, and that baptism and marriage meant nothing for salvation, and that the dead will not be resurrected, and the witness believed what they had said. It was 20 years ago that the witness first believed the heretics to be good men, and he stopped believing so 10 years ago, despite the insistence of Bertrand Alaman and Austorga, wife of Peire de Rosengue, 5 years ago. This was confessed to brother Ferrier at Limoux.

In the house of Florence the witness saw Peire Petit and his heretic companions and saw there Peire Bru and Bernard Bru, brother, and Peire Faure. And everyone adored them, except the witness.

The witness said that he, Guilhem del Mas junior, Bertrand de Quiders, Moreta and Peire Gauta junior went into the house of the prior of Mas-Saintes-Puelles with knives and rocks for protection and stole two ponies. They agreed that if they encountered monks on their way out they would kill them. This was about 10 years ago. He abjured heresy and swore, etc. Witnesses as above.

The witness said moreover that he was not present at the murder of inquisitors nor knew nothing about it, and the next day learned of it at Falgayrac and heard Austorga, wife of Peire de Rosengues, say: "All is free and clear." And her husband said: "All are dead." Witnesses as above.